Geoportal Powiatu Grodziskiego

Informujemy, że odzyskiwanie haseł w trybie chronionym możliwe będzie po skontatowaniu się z PODGiK

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Grodziskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Grodziskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Grodziskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Grodziski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Z powodu aktualizacji baz danych dla obrębów: Bartoszówka, Skuły, Pieńki Słubickie, Boża Wola, Żaby, Izdebno Kościelne i Żuków w dniach:

od 26.09.2019 r. do odwołania

będzie wstrzymane wydawanie danych dla geodetów, jak również mogą wystąpić utrudnienia w terminowej weryfikacji złożonych opracowań.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://grodzisk.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
GEOPORTAL - tryb publiczny
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji i Kartografii
Dostęp w trybie chronionym