Geoportal Powiatu Grodziskiego

Informujemy, że odzyskiwanie haseł w trybie chronionym możliwe będzie po skontatowaniu się z PODGiK

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Grodziskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010r. nr 76, poz. 489 z późn. zm.) dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Grodziskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Grodziskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Grodziski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://grodzisk.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
Dane dotyczące geometrii działek i budynków są do pobrania poprzez usługę WFS pod adresem:
http://grodzisk.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php
Weryfikacja statusu zgłoszenia pracy geodezyjnej pod adresem:weryfikacja.geoportal2.pl
Weryfikacja statusu zgłoszonej pracy geodezyjnej jest pod adresem:
weryfikacja.geoportal2.pl
Weryfikacja podpisów cyfrowych systemu PZGiK:
Weryfikuj podpis
GEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobu
Dostęp w trybie chronionym